.png

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BANA NE KAZANDIRDI ?

Doktora, temel olarak bir konuyu derinlemesine araştırmayı esas alan ve bu süreçte bilimsel yaklaşımları kullanma ya da uygulama imkanı veren bir çalışmadır. Bir problemin çözümünde veya bir konunun açıklığa kavuşturulmasında veri bazlı çalışmanın gerekliliğini, bir meselenin çok boyutlu ve tüm yönleriyle ele alınmasının doğru sonuca ulaşmayı kolaylaştıracağını, değerlendirmelerin ilişkisel ve zaman-mekan boyutunda yapılmasının önemini ortaya çıkarır. Kısaca, yeni bir şeyi keşfetmenin ya da uygulamaya almanın yolunu yöntemini öğreten bir süreçtir. Doktora her şeyin ilacı, her sorunun çözümü değildir elbette, ancak üzerinde her türlü gelişimin sağlanacağı bir platform olarak kabul edilebilir.

 

Mesleki yaşamıma kamuda başlayıp özel sektörde devam ettim. Çalışma hayatımın büyük çoğunluğunu reel sektörde yönetici olarak geçirdim. Bir işletmenin stratejilerinin ve temel hedeflerinin belirlenmesinden, uygulanmasına kadar geçen tüm süreçlerde değişik roller üstlendim. Dalgalanmaların yoğun olduğu, öngörülebilirliğin sınırlı olduğu ekonomik sistemlerde doktora çalışmasının temel unsurlarından oldukça yararlandım. Bunlar esasen, her türlü zorluk ve belirsizlik karşısında ekonomik yapıyı etkileyen ya da belirleyen mevcut tüm verilerin sağlıklı bir yöntemle analiz edilerek anlamlı ilişkilerin kurulması ve bu çerçevede basiretli iş tahminleri yaparak daha isabetli kararların alınmasını sağlamak olarak ifade edilebilir.

 

Ayrıca doktora çalışması bu çalışmayı yapana belli alanda derinlemesine bir uzmanlık becerisi de kazandırmakta ve bu bilgi birikiminin sürekli güncellenmesi söz konusu olduğunda, kişinin üstlendiği sorumlulukları zamanın ruhuna uygun yönetim araçları ya da yöntemleri kullanarak etkili bir şekilde yerine getirmesine imkan sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak, kişisel kariyerimde bu çalışmadan oldukça yararlandığımı, reel sektörde üstlendiğim sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirmemde kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade edebilirim.

 

Dr. Mehmet AKTAŞ

İcra Başkanı(CEO)
Yaşar Holding A.Ş