.png

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BANA NE KAZANDIRDI ?

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptığım yüksek lisans ve doktora kariyerimi ve yaşamımı derinden etkiledi. Lisansüstü programının bana katkılarını Petkim’de işe başlama sürecinden başlayarak anlatırsam daha iyi anlatmış olurum. 
 
Petkim’de 1982 yılında teknisyen olarak işe başladım ve aynı yıl Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümüne kayıt yaptırmıştım. Öğrenim boyunca iktisat bilimine ilgim giderek artmıştı.  Açık Öğretim Fakültesini derece ile mezun olduktan sonra Petkim’de fabrikadaki teknisyen görevimi bırakarak satış pazarlama biriminde satış memuru olarak başladım. Hem yaptığım iş hem de ekonomiye olan ilgim nedeniyle ekonomi konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyordum.  Bu ihtiyacı bilimsel düzeyde karşılamanın en iyi yolu bir yüksek lisans programına başlamaktı.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa programına başladığımda çok şanslıydım. Aralarında bugün DEÜ İktisat Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar UYSAL,  İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail MAZGİT ve Ege Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meneviş UZBAY PİRİLİ gibi değerli hocalarla birlikte yedi kişilik mükemmel bir arkadaşlık ve tatlı bir rekabet ortamında kendimi buldum. Bugün hala en değerli dostlarım olan bu hocalarla lisansüstü programı sayesinde çok değerli dostluklar ve önemli bir çevre edinmiş oldum. Yüksek lisans programından 1991 yılında “Sentetik Elyaf ve İplik Sektörünün Avrupa Topluluğu Karşısında Rekabet Gücü” konulu tez çalışması ile mezun oldum. 
 
Yüksek lisans bana analitik düşünme perspektifi ve olaylara ve olguları analiz ederken bütünsel bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu bakış açısıyla çok sevdiğim ekonomi alanında kendimi daha da geliştirmek istiyordum. Ayrıca, mezun olduktan sonra hem işyerinde hem de yüksek lisans dönemindeki hocalarımın ve arkadaşlarımın doktoraya devam etmem gerektiği konusunda teşvikleri de oldu. Doktora yapmaya karar verdim.
 
Doktora çalışması daha üst düzeyde ve farklı boyutlarda çalışmalar yapılmasını gerektiriyordu. Bunun için farklı şeyler yapmam gerektiğine inanıyordum. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası’nın 1993 yılında düzenlediği ““Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkilerindeki Temel Öncelikleri ve Politikaları Neler Olmalıdır konulu bilimsel araştırma yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Aynı günlerde sınıf arkadaşlarım Yaşar UYSAL ve İsmail MAZGİT birlikte Yaşar Eğitim Vakfı'nın açmış olduğu "Türkiye'de Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri " konulu bilimsel yarışmada ikincilik ödülü almışlardı. 
 
Sonra birlikte çalışmaya karar verdik.  1993-1995 döneminde çok sayıda ortak çalışma yaptık. Örneğin, İstanbul Ticaret Odasının 1994 yılında açmış olduğu  "Türkiye'de Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir?"  konulu yarışmada "Türkiye'de Ar-Ge ve Teknoloji Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım"  isimli çalışmayla birincilik ödülü aldık. Yine Milliyet gazetesinin 1995 yılında açmış olduğu "Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri"  yarışmasında "Ekonomi ana dalında", "Türkiye ve Benzer Ülkelerde İstikrar Programları ve Türkiye İçin Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmayla birincilik ödülü aldık. Çok zevkli ve her alanda büyük katkısı olan doktora programını  “Dışa Açılma Sürecinde Türk Sanayiinin Koruma Yapısının Analizi” konulu tez ile 1998 yılında tamamladım.
 
Lisansüstü dönemindeki bu çalışmalar bana çok şey kattı. Ama en önemli katkısı bilimsel araştırma yöntemleri ile ekip çalışmasını öğretti. Bu konularda elde ettiğim birikim, doktora döneminde ve sonrasında çekirdek ekip yanında farklı ekiplerle yaptığımız birçok konuda araştırmada yapmama katkı sağladı. 
 
Lisansüstü programı hangi dalda yapıyorsanız o alanda teorik bilgilerle donatılarak uzmanlaşıyorsunuz. Benim en büyük avantajım Petkim gibi büyük bir komplekste çalışmam. Lisansüstü dönemde edindiğim teorik bilgilerin ışığında iş yerinde pratik karşılığını bularak değer yaratmak mümkündü. Klasik teori-pratik kombinasyonunu sağladı. İş yerinde satış memuru olarak başladığım kariyerine Müdür olarak devam etmekteyim. Plastik Sektöründeki dernek ve federasyonda yönetim kurullarında görev aldım. Çalıştığım sektörde de sivil toplum kuruluşları ile bağlantılarımı güçlendirmeme katkı sağladı. 
 
Son olarak lisansüstü döneminde bana çok büyük katkıları olan tüm hocalarıma, özellikle rahmetle andığımız Prof. Dr. Sadık ACAR ve birlikte projelerde çalıştığımız Prof. Dr. Hüsnü ERKAN’a,  teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Dr. Mevlüt ÇETİNKAYA

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. / Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü