.png

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BANA NE KAZANDIRDI ?

Eğitim 
 
1999 Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2004 Gazi Üniversitesi, Sosyal Billimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
2012 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora
 
Çalışma Hayatı
 
2002 Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
2006 Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler Uzmanı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
2011 Araştırma ve Eğitim Müdürü, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
2013 Genel Sekreter, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
 
 
Çalışma hayatının tüm unsurlarını bünyesinde barındıran “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümü mezunlarının işçi-işveren sendikaları ile şirketlerin İnsan Kaynakları/Endüstri İlişkileri departmanlarında kendilerine iş imkanları sağladıkları malumdur. 
 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olarak, ülkemizin önde gelen işveren sendikalarından biri olan “Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası”nda çalışma hayatıma başlama fırsatı buldum. Yaklaşık 15 senedir kurumumda çalışmalarımı sürdürüyorum.
 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanının ilgilendiği konular sürekli güncellenen, hayat devam ettikçe şekil değiştiren niteliğinden dolayı, bu alanda çalışanlarının bilgilerini sürekli güncel gelişmelere uyarlaması gerekliliği de aşikardır. 
 
Diğer taraftan, ülkemizde üniversitelerde verilen eğitim, özellikle sosyal bilimler alanındaki bölümlerde genel olarak teoriye dayalı olduğu için, uygulama ve araştırma içerikli öğrenim metodları daha etkili olabilmektedir. Sosyal Bilimler alanında da uygulama ve araştırma ağırlıklı öğretim yüksek lisans programlarında görülmektedir.
 
Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarımı yürüttüğüm süreçte, çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda detaylı saha araştırmaları, bilimsel araştırmalar-incelemeler yapma imkanını elde ederek konuları tarihsel gelişimi içinde tüm boyutları ile anlama ve özümseme imkanını yakaladım. Bu da uzmanlık alanımdaki konuları daha iyi kavrayarak, bir yöneticinin iştigal ettiği alanla ilgili tüm detaylara hakim olma gerekliliği konusunda bana önemli bir avantaj sağlamıştır. 

Dr. H. Serdar ŞARDAN

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası/Genel Sekreter