.png

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BANA NE KAZANDIRDI ?

Belçika’da Ghent Üniversitesinde İletişim üzerine Flamanca yapmış olduğum yüksek lisans sonrasında, Brüksel Üniversitesinde Avrupa Birliği Politik Entegrasyonu ve Gelişimi üzerine İngilizce, onu takiben ise Brüksel’de bulunan CERIS (Centre Europeen de Recherches Internationales et Strategiques) vakıf üniversitesinde, İngilizce ve Fransızca, Uluslararası Politika üzerine yüksek lisans eğitimi aldım.

Bu eğitimlerin olaylara ve konulara analitik bir gözle bakmamı; araştırmacı ve sorgulamacı bir yaklaşım ile değerlendirmemi teşvik ettiğine inanıyorum. Teorik derslerle sınırlı kalmayan; vaka ve grup çalışmalarına, projelere ağırlık verilen eğitimler farklı bir katma değer yaratırken; akademisyenler ve uzman profesyoneller ile mesleki anlamda pratikte karşılaşılabilecek her türlü konuda görüş alışverişi imkânının olması da, önemli bir tecrübe edinmemi sağladı. Bu kazanımlarımın bana çalışma hayatımda bir taraftan karşılaştığım konuları daha geniş bir perspektiften değerlendirmem açısından yardımcı olduğuna; diğer taraftan da detayları göz ardı etmeksizin, yaratıcı, esnek ve problem çözmeye odaklı bir bakış açısı edinmeme, konulara belli bir disiplin ve özen çerçevesinde yaklaşmama ciddi katkısı olduğuna inanıyorum.

Yüksek lisans tecrübesi ile farklı disiplinlerden, değişik kültürlerden gelen çok çeşitli altyapı ve tecrübelere sahip kişilerle de bir arada bulunma imkânım ve ayrıcalığım oldu. Bu sayede sosyal ve entelektüel açıdan değişik bir çevre edinebildim. Bütün bu birikimlerin esneklik, iletişim, değişen durumlara kolay adapte olabilme, karar alarak uygulayabilme ve yönlendirme gibi yetkinliklerin gelişmesinde de katkısı olduğunu; hem mesleki hem de gündelik hayatta artı değer sağladığını düşünüyorum.  

Gaye YÜKSEL

Philips Morris / SA - Kurumsal İlişkiler Müdürü