TEZ/YETERLİK SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ
ÖĞRENCİ ADI BÖLÜMÜ PROGRAMI DANIŞMANI TARİHİ TEZ SAATİ TEZ BAŞLIĞI SINAV TÜRÜ İŞLEM YAPAN
KENAN YÜKSEL Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Doç.Dr.Fatih TOKTAŞ 08-12-2017 14:00 Almanya’daki Son Kuşak Alevilerin Tanrı ve Din Algısı YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
MAKSUT ALİ ATAMER Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Doç.Dr.Fatih TOKTAŞ 24-11-2017 14:00 Russell Felsefesinde Tanrı ve Kötülük Problemi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
AIGUL NURMUKHAMBETOVA Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Prof.Dr.Hacı CAN 24-11-2017 yazılı :09:30 sözlü:13:30 --- Yeterlilik ZÜBEYDE BARDAKÇI
ALİ İHSAN ÖRÜCÜ Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof. Dr. Mehmet TOSUNER 22-11-2017 13:30 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Vergilemenin Rolü Doktora Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
KORKUT KARABAĞ İşletme Anabilim Dalı Yönetim Bilimi Prof.Dr.Onur ÖZVERİ 21-11-2017 09:30 Süreç Yönetimi İle Bakım Performansının İyileştirilmesi ve Otomotiv Sanayisinde Bir Uygulama YL Tez Savunma BİNNUR SAÇU EKİZ
ANWAR KOMA Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İngilizce Uluslararası İlişkiler Doç.Dr.Müge AKNUR 17-11-2017 09:00 Doç.Dr.Müge AKNUR Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
SELİM ÖTERBÜLBÜL Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İngilizce Uluslararası İlişkiler Prof.Dr.Nilüfer KARACASULU 17-11-2017 09:00 ....... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
BEGÜM YAVUZ Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Doç.Dr.Yılmaz GÖKŞEN 17-11-2017 10:00 Uzaktan Eğitimde Bilgi Merkezi Hizmetlerine Yönelik Durum Analizi ve Uygulama Önerisi YL Tez Savunma BİNNUR SAÇU EKİZ
TUGAY GÜRLER Tarih Anabilim Dalı Tarih Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ 10-11-2017 09:30 Bağımsızlık Sürecinde Kazakistan Cumhuriyeti Üzerinde ABD ve Rusya Rekabeti Doktora Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ÖZGÜR ALTINKAYA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Yrd.Doç.Dr. Oğuz ATİK 08-11-2017 10:00 Türkiye'deki Yat Limanlarında Tekne Güvenliği Üzerine Bir Araştırma YL Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
HASAN KUTAY KURU Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Prof.Dr.Mustafa KALKAN 07-11-2017 13:30 Ege Bölgesinde Deniz Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
ELA YILDIRIM Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Doç.Dr.İbrahim Alper ARISOY 06-11-2017 yazılı:10:00 sözlü:14:00 Avrupa Birliği Roman Politikasının Türkiye’nin Roman Vatandaşlarına Yönelik Düzenlemeleri Üzerindeki Etkilerinin Sosyal İnşacılık Bağlamında Değerlendirilmesi Yeterlilik ZÜBEYDE BARDAKÇI
CİHAN BAŞARAN İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Doç.Dr.Gülşah UĞURLUEL ATAĞAN 06-11-2017 14:30 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
TUĞBA BAYZİT Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Veli Özer ÖZBEK 30-10-2017 14:00 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Doktora Tez Savunma MERT TEMİZER
MELİH COŞKUN İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Semra AYTUĞ 26-10-2017 11:00 Ulsulararası Pazarlara Giriş Stratejileri Starbucks Coffee Uygulaması Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
YAKUP ÖZTÜRK Tarih Anabilim Dalı Tarih Prof.Dr.Türkmen TÖRELİ 26-10-2017 13:300 ....... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
YAKUP ÖZTÜRK Tarih Anabilim Dalı Tarih Prof.Dr.Türkmen TÖRELİ 26-10-2017 13:300 ....... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
YEŞİM BAYRAK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Prof.Dr.Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN 25-10-2017 14:00 Engelsiz Deniz Turizmi: Engellere Maruz Kalan Kişilerin Beklentileri ve Sektördeki Mevcut Hizmetlerin Durumu ile İlgili Analiz YL Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
TUFAN GÖZLER Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN 25-10-2017 11:00 .... Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
OĞUZ YILMAZ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Doç.Dr.Soner ESMER 24-10-2017 15:30 CMR Hükümleri Uyarınca Başka Modla Yapılan Taımanı Hukuki Durumu, Taşıma ve Teslim Engelleri Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
OĞUZ YILMAZ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Doç.Dr.Soner ESMER 24-10-2017 15:30 CMR Hükümleri Uyarınca Başka Modla Yapılan Taımanı Hukuki Durumu, Taşıma ve Teslim Engelleri Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
ÜMMÜHAN ARK Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM 20-10-2017 10:00 İslam Hukuk Usulünde Hüküm İstinbatı: Gazali ve İbn Rüşd Örneği Doktora Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
ÜMMÜHAN ARK Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM 20-10-2017 10:00 İslam Hukuk Usulünde Hüküm İstinbatı: Gazali ve İbn Rüşd Örneği YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
FIRAT BAYRAK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Doç.Dr.Özgür Devrim YILMAZ 19-10-2017 10:00 Deniz Araçlarının Kimliklendirilmesi ve Takibinde Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) Teknolojisinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
PERİHAN EZGİ KORKMAZ İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Göktuğ Cenk AKKAYA 19-10-2017 11:00 Türkiye’de Pamuk Sektörü Üzerine Bir İnceleme Proje Savunma ŞİNASİ SÖBE
MÜGE VATANSEVER Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Yrd.Doç.Dr.İrem KARAKOÇ 18-10-2017 14:00 Osmanlı Ceza Hukukunda Adil Yargılama İlkesi Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
GÖKÇEN ERALAN Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doç.Dr.Yeşim BAŞARIR 16-10-2017 15:30 Power and Resistance: The Hunger Games Trilogy as a Social Criticism YL Tez Savunma BİNNUR SAÇU EKİZ
AYDIN AYGÜN Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Veli Özer ÖZBEK 16-10-2017 10:00 Kişiyi Hürriyetiden Yoksun Kılma Suçu YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
AKİF YILDIRIM Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Veli Özer ÖZBEK 16-10-2017 13:30 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
BURAK YILMAZ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yrd.Doç.Dr.Cansu YILDIRIM 11-10-2017 15:30 Tehlikeli Maddelerde Sıvı Dökme Yüklerin Denizyolunda Taşınma Süreci ve Yaşanan Sorunlar: İki Firma Örneği Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
İSMAİL EMRE ÖZCAN İşletme Anabilim Dalı Finansman Prof.Dr.Erhan DEMİRELİ 11-10-2017 15:30 TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Açısından Maddi Varlıklarda Amortisman ve Amortismana İlişkin Örnek Uygulama Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
ALİ FUAT ARSLANOĞLU Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Stratejik Araştırmalar Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ 10-10-2017 13:30 Radikal Selefi Terör Örgütleri YL Tez Savunma BİNNUR SAÇU EKİZ
ALİ FUAT ARSLANOĞLU Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Stratejik Araştırmalar Doç.Dr.Türkmen TÖRELİ 10-10-2017 13:30 Radikal Selefi Terör Örgütleri Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
AYLA ÖZUYANIK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Prof.Dr.Mustafa KALKAN 06-10-2017 14:00 Mermer Sektöründe Lojistik Operasyonları: Denizli İli Örneği Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
AYLİN ÇALIŞKAN Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doç.Dr.Soner ESMER 06-10-2017 10:30 Limancılık Sektöründe İlişkisel Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
SEDAT BAŞTUĞ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Durmuş Ali DEVECİ 06-10-2017 15:00 İşletmeden İşletmeye Bilgi Kaynaklarının Seferlik Gemi Kiralamada Kullanımı ve Gemi Kiracılarının Memnuniyeti Üzerine Etkileri Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
HATİCE KÜBRA TEKDEMİR İslam Tarihi ve San. Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Doç.Dr.Necdet ŞENGÜN 06-10-2017 Yazılı Sınav Saati:10:00 Sözlü Sınav Sa - Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
DOĞUŞ TAYLAN TÜRKEL Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES 04-10-2017 14:00 Gemilerin İhtiyati Haczinde Borçlunun Korunması Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
GÜLŞAH YILMAZ Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doç.Dr.Vural SEVEN 04-10-2017 10:00 Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Birlikte Satma Hakkı ve Birlikte Satışa Zorlama Hakkı Doktora Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
AYŞE DANACI Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre Yönetimi Prof.Dr.Hakkı KİŞİ 03-10-2017 10:30 Türkiye’de Liman İşletmelerinde Emniyet Önlemleri Üzerine Bir İnceleme YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
İSA YONTÜRK İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Doç.Dr.Gülşah ATAĞAN 03-10-2017 15:00 İşletmelerde Nakit ve Benzeri Varlıkların Yönetimi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
ESRA SEYYAR Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Murat TANIK 03-10-2017 09:00 Toplam Kalite ve Sürekli İyileştirmenin Hizmet Sektöründe Uygulaması Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
SONGÜL GÖKHAN Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Prof.Dr.Saime ORAL 02-10-2017 11:15 İnsan Kaynakları Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin Duygusal Bağlılığına Etkisi. YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
HATEM ÇOBAN Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU 29-09-2017 10:00 Pearson Tip-I ve Tip-VI Dağılışlarında Mod ve Mod Frekansının Birlikte Hareketinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ESİN GÜRSEL Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL 29-09-2017 10:00 Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ÖZLEM YILMAZ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Prof.Dr.Gülay DİRİK 29-09-2017 14:00 Yetişkinlerde Anormal Hastalık Davranışları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkili Faktörler: Sağlık Kaygısı, Kaygı Duyarlılığı, Sağlıkla İlgili İşlevsel Olmayan İnançlar ve Aleksitimi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
EMMANUEL RAYMOND İşletme Anabilim Dalı Yönetim Bilimi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AVUNDUK 28-09-2017 15:00 Süreç Yönetimi ve Bir Uygulama YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
NEŞE ÇETİN Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Hukuku Yrd.Doç.Dr.Pınar BACAKSIZ 25-09-2017 14:00 Uluslararası Hukukta Ötanazi, İrade ve Mutluluk Arayışı Hakkı YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
RAMAZAN UYAR İslam Tarihi ve San. Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Prof.Dr. Rıza SAVAŞ 22-09-2017 Yazılı Sınav Saati: 10:00 Sözlü Sınav - Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
TAHSİN ALTUNCU İslam Tarihi ve San. Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Yrd.Doç.Dr. Tahsin KOÇYİĞİT 22-09-2017 Yazılı Sınav Saati: 10:00 Sözlü Sınav - Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
GÜNEŞ SEYHAN STÖLB Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Prof.Dr.Burcu Selin YILMAZ 21-09-2017 15:30 Michael Porter’in Rekabet Stratejileri ve Modelleri ile Rekabet Analizi: Düsseldorf Konaklama Sektöründe Bir Alan Araştırması Doktora Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
KAZIM YENİ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doç.Dr.Soner ESMER 20-09-2017 13:30 Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma : Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ECE YEŞİLYURT İşletme Anabilim Dalı Finansman Prof.Dr.Öcal USTA 20-09-2017 15:30 BİS’te İşlem Gören Gıda Sektörü Firmalarının TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlendirmesi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
SUWADU BUGOMA İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Semra AYTUĞ 18-09-2017 15:00 Doğu Afrika Ülkeleri Arasındaki Ortak Pazar ve Ticaret Gelişiminin Analizi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
KADİR ÇAKIR Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç.Dr.M.Güven KOÇAK 15-09-2017 10:30 Akıllı Üretim Sistemlerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanması YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
SERKAN DURU İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Semra AYTUĞ 14-09-2017 14:00 Ege Bölgesi Zeytinyağı İhracatında Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Uygulama Proje Savunma ALEV PİŞKİN
MERVE ASLANPENÇE İşletme Anabilim Dalı Finansman Prof.Dr.Erhan DEMİRELİ 12-09-2017 10:00 Bankacılık Krizlerinin Tahmininde Erken Uyarı Sinyallerinin Başarısı Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
KADİR ÇAKIR Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç.Dr.M.Güven KOÇAK 12-09-2017 10:30 Akıllı Üretim Sistemlerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanması YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ORÇUN ÇOBANGİL Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Prof.Dr.Zerrin Toprak KARAMAN 11-09-2017 10:00 Türkiye’ye Dış Göçle Gelen Nüfus Hareketlerinin (Mülteciler ve Sığınma Arayanlar), Kıyı-Sınır Kent Yönetimine Etkileri: İzmir-Basmane Örneği YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
NERGİS ÖZİSPA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Gamze ARABELEN 06-09-2017 13:00 Sustainbility Performance Measurement in Ports by Using AHP and TOPSIS Methodology YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ZERİFE YILDIRIM Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ 05-09-2017 14:00 Kantil Regresyon ve Sansürlü Modellerle Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi: Mikroekonometrik Analiz Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
BATUHAN ÇULLU Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Serim PAKER 25-08-2017 11:00 Tarım Ürünleri Lojistiği Kapsamında Sebze - Meyve Soğuk Hava Depolarının Kuruluş Yeri Seçimi: Aydın İli Uygulaması YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
İREM DALASLAN İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Doç.Dr.Güler TOZKOPARAN 24-08-2017 10:30 İşletmelerde Performans Değerlendirme Sistemi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
VOLKAN ARATİMUR Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Doç.Dr.Yılmaz AKGÜNDÜZ 23-08-2017 10:00 Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacılarn Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
BURAK ENGİN Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Prof.Dr.Hakan KESER 22-08-2017 13:30 Sosyal Güvenlik Hakkının Kötüye Kullanılması ve Denetimi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ARZU KÖKÇEN Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ 22-08-2017 14:30 Türkiye’de Kadının Evlilik, Doğum ve Boşanmasına İlişkin Ekonometrik Analizler Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
EMRE DÖĞER İşletme Anabilim Dalı Finansman Doç.Dr.Sevinç Güler ÖZÇALIK 22-08-2017 10:00 Getiri Volatilitesi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki Proje Savunma ALEV PİŞKİN
PINAR KAYA Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr.Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA 21-08-2017 10:00 Importance of Urban Planning for Civil Rights Movement and İts Representation inJunius W.William’s Memoir The Unfinished Agenda: Urban Politics in the Era of Black Power YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
DUYGU TEKİN Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Yönetimi Prof.Dr.Osman Avşar KURGUN 21-08-2017 11:00 Turistik hizmet kalitesinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizm uygulamalarının rolü Proje Savunma ALEV PİŞKİN
CANAN GÜNEŞ Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ 17-08-2017 15:30 Panel Veri Kesikli Tercih Modelleri İle Türkiye’de İşgücüne Katılım Kararının Analizi Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
EBRU MOBEDİ İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Prof.Dr.Mustafa TANYERİ 17-08-2017 16:00 Effect of Knowledge Sources and Institutions of Clusters on Firms’Innovative Performance: An Appliation on Clusters in Different Life Stages Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
UUGANGEREL JUGDERRAGCHAA Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Murat TANIK 17-08-2017 11:00 TPM Anlayışı Kapsamında Gerçekleştirilen OEE Analizleri ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulanması YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
HÜSEYİN KAYALI İktisat Anabilim Dalı İktisat Doç.Dr.A.İlkin BARAY 16-08-2017 10:30 Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: 2002 Öncesi ve Sonrası İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
EMRE ERDEN İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Prof.Dr.Seçkin GÖNEN 15-08-2017 15:30 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standardı 11 Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
GİZEM BİLGİNER İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Prof.Dr.İkbal AKSULU 14-08-2017 16:00 Değer Temelli Pazarlamada Duyguların Önemi, Reklam Kararlarında Kullanımı ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SULTAN BALCI İngilizce İşletme Anabilim Dalı Yöneticiler İçin İşletme Prof.Dr.Burcu İLTER 10-08-2017 11:00 Impulsive Buying Behaviour in Retailing Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
MARIAM ABOUBACAR İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.İkbal AKSULU 10-08-2017 11:00 Küreselleşme Sürecinde Nijer’in Dış Ticareti, Türkiye İle Ticari İlişkileri ve Dış Olanaklarının Değerlendirilmesi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
JAKGRİD JAINOK İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.İkbal AKSULU 10-08-2017 16:00 Küreselleşme Sürecinde Taylad’ın Dış Ticareti ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Bir Araştırma YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
AHMET ŞAHİN Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Stratejik Araştırmalar Yrd.Doç.Dr.Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA 04-08-2017 10:30 George W.Bush’un Orta Doğu ve Türkiye Politikası YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
İBRAHİM DEMİRBİLEK Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Prof.Dr.Zeki ERDUT 04-08-2017 10:00 .... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
ERHAN GÜLCAN Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Prof.Dr.Zeki ERDUT 04-08-2017 10:30 Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarında Esneklik ve Güvencenin Bağdaştırılması Doktora Tez Savunma ALEV PİŞKİN
HALİL BALCI Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Prof.Dr.Faruk SAPANCALI 04-08-2017 10:00 .......... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
SEREN SAVACI İktisat Anabilim Dalı İktisat Prof.Dr. Dilek SEYMEN 31-07-2017 Yazılı Saati:10:00 Sözlü Saati:14:00 YETERLİK SINAVINDAN SONRA BELİRLENECEK. Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
KUMRU TÜRKÖZ İktisat Anabilim Dalı İktisat Prof.Dr.Utku UTKULU 31-07-2017 Yazılı Saati:10:00 Sözlü Saati:13:00 YETERLİK SINAVINDAN SONRA BELİRLENECEK. Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
MESUT BULİÇ Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Prof.Dr.Hakkı Şah YASDIMAN 28-07-2017 16:00 Hristiyanlıktaki Kutsal Metinler Işığında Evlilik YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ERSİN TUTKUN Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Doç.Dr.Mustafa KALKAN 25-07-2017 15:00 Lojistik Sisteminde Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
GÖKÇEN ERALAN Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doç.Dr.Yeşim BAŞARIR 21-07-2017 13:30 Power and Resistance: The Hunger Games Trilogy as a Social Criticism YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
TÜRKAN UYMAZ İslam Tarihi ve San. Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Prof.Dr.Muharrem Hakan CEVHER 20-07-2017 10:00 Halvetiliğin Şabaniyye Kolunda Türk Musikisi Doktora Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SERAP KALFAOĞLU İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Prof.Dr.Pınar SÜRAL ÖZER 19-07-2017 11:00 Duygusal Zeka İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: DEGA Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SEMİH ASLAN Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Prof. Dr. Ömer DUMLU 18-07-2017 10:00 Hicri III-VIII. Asırlarda Yazılan Rivayet ve Dirayet Tefsirlerinin Mukaddimelerindeki “Kur’an Tarihi” ile İlgili Bilgilerin Tespiti ve YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
EDİT HABİF İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Doç.Dr.Bilge AYKOL 17-07-2017 10:00 Cultural Drivers of Service Quality: An Empirical Study in the Hotel Industry YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
GİZEM SONGÜLER Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Kadın Çalışmaları Doç.Dr.Bekir Zakir ÇOBAN 17-07-2017 14:00 Sufi Gelenekte Kadın Algısı: Mevlana Örneği YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
TALHA ÇELİK Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Prof.Dr.İbrahim EMİROĞLU 13-07-2017 15:00 Bir Akıl İlkesi Olarak Kur’an’da Yeter-Neden Prensibi YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
SERKAN ÖZNUR Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi Prof. Dr. Okan TUNA 12-07-2017 15:00 Soğuk Zincir Lojistiğinde Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir Uygulama YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
NİHAT AYDIN Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Prof.Dr.Okan TUNA 12-07-2017 16:00 Çapraz Sevkiyat Üzerine Bir Vaka Çalışması Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
ÖZNUR ÖZMEN Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Yrd.Doç.Dr.Ahmet UHRİ 10-07-2017 13:00 Mezopotamya Arkeolojisi’nde Göz İdolleri YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ŞEMSETTİN ERKEN Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.Levent ŞENYAY 10-07-2017 10:00 Veri Madenciliği Yöntemleri Ve Optimizasyona Dayalı Modeller Üzerine Bir Araştırma Ve Uygulama YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
YUSUF GALİP İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Doç.Dr.Şevket Kudret SAYIN 10-07-2017 14:00 Profesyonel Spor Kulüplerinde TMS - 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı ve TMS - 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Uygulamaları YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
FUNDA ABALI Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Doç.Dr.Metin BAL 06-07-2017 13.00 Jean-Paul Sartre’in Tiyatro Yapıtlarında Varoluşçu Felsefe ve Fenomenolojik Sanat Anlayışı YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
NERMİN DEVELİ Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Doç.Dr.Metin BAL 06-07-2017 14.00 Edmund Burke ve İmmanuel Kant Bağlamında Modern Felsefede Sanat Anlayışı YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
ERDEM ATEŞ İktisat Anabilim Dalı İktisat Prof.Dr.Ayşe Dilek SEYMEN 05-07-2017 10:00 Türkiye’nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) Dış Ticaret Etkileri: İki Yanlı Sektörel Bir Analiz YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ESEN YANGIN Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Doç.Dr.Serap AKFIRAT 05-07-2017 Eki.30 Suriyeli Göçmenlere Yönelik Kültürleşme Stratejilerini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörlerin İncelenmesi: Hatay Örneği YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
ERGÜN YAZICI İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Doç.Dr.Aslı ÖZDEMİR 04-07-2017 10:30 Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Bir Kamu Hastanesi Uygulaması YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
EMİR ÜZÜMÇEKER Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Doç.Dr.Serap AKFIRAT 04-07-2017 13.00 Minimal Grup Durumunda İç-Grup Yanlılığı ve Adil Dağıtım Stratejilerinin Normlar, Bireysel Farklılıklar ve Kimlik Motivasyonlarıyla İlişkisi YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
ÇAĞLA AKTAŞ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Yrd.Doç.Dr.İnci BOYACIOĞLU BAL 04-07-2017 14:30 Benlik-Saygısı ve Otobiyografik Bellek Arasındaki İlişkiler YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ONUR YÜKÇÜ İngilizce İktisat Anabilim Dalı İngilizce İktisat Doç.Dr.Mustafa Erdem ÖZGÜR 03-07-2017 13.00 Foreign Trade, Technological Change and Economic Growth in the US: 1820-1913 YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
NEVZAT AKSU İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Doç.Dr.Ethem DUYGULU 03-07-2017 13:00 Örgütsel Küçülme (Downsizing) Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
DEMET ÖZTEKİNLİ Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Prof.Dr.Hakkı UYAR 03-07-2017 10:00 İzmir’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Kuruluşu ve Teşkilatlanması (1923-1938) YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
YASİN TEKİN Tarih Anabilim Dalı Tarih Prof.Dr.Mustafa DAŞ 30-06-2017 10:00 Tarih Boyunca Beyşehir ve Eşrefoğulları Beyliği YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SEDAT ŞENOL Afet Yönetimi Anabilim Dalı Afet Yönetimi Prof.Dr.Zerrin TOPRAK KARAMAN 29-06-2017 11:30 Türkiye’ye, Türk Soylu Olmayan Yabancıları Kapsayan Zorunlu Dış Göçler ve Merkez-Yerel Yönetim İlişkileri (İzmir İçin Durum Analizi) YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
DUYGU DOĞAN İslam Tarihi ve San. Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Doç.Dr.Şenay ÖZGÜR YILDIZ 29-06-2017 15.00 İstanbul’da Mimar Sinan’ın Kaptan-ı Deryalar İçin Yaptığı Eserler YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
GİZEM BOZYEL Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Doç.Dr.A.Esin YILMAZ 29-06-2017 13.30 Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmalarının Psikolojik Semptomlar İle İlişkisinde Üstbilişsel Faktörlerin Aracı Rolünün İncelenmesi YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
SEREN SONGÜR Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Prof.Dr.Alp TİMUR 29-06-2017 Yazılı Sınav Saati:10:30 Sözlü Sınav S Yeterlik sınav sonrası (başarılı ise )belirlenecek. Yeterlilik BİNNUR SAÇU EKİZ
ERDEM YILMAZ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Doç.Dr.Gül DENKTAŞ ŞAKAR 28-06-2017 10:00 Rüzgar türbinlerinin lojistik süreçlerinin incelenmesi. Proje Savunma ALEV PİŞKİN
FEVZİ BİTİKTAŞ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Okan TUNA 28-06-2017 YAZILI 09:30- SÖZLÜ 13:30 ------ Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
GİZEM ALTIKULAÇ İşletme Anabilim Dalı Finansman Yrd.Doç.Dr.Ali KABAKÇI 23-06-2017 11:00 Girişimcilerin Finansal Okur Yazarlık Düzeyinin Belrlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
HATİCE AKPINAR Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Didem ÖZER ÇAYLAN 22-06-2017 YAZILI SAAT 09:00 SÖZLÜ SAAT 13:00 ------ Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
AYGÜL ANAVATAN Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Doç.Dr.Hamdi EMEÇ 22-06-2017 14:00 Benzin ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişkinin Ekonometrik Bir İncelenmesi Doktor Tez Savunma ALEV PİŞKİN
MURAT ARSLAN İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Prof.Dr.Nilgün KUTAY 22-06-2017 15:00 Hastanelerde Tıbbi Malzeme Alımında Karşılaşılan Güçlükler: Yönetici Bakış Açısı YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
MELEK PAY İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Prof.Dr.Göktuğ Cenk AKKAYA 22-06-2017 14:00 Kamu Hastane Kurumları Sisteminin Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
OLCAY ŞENER Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı İngilizce Mütercim Tercumanlık Yrd.Doç.Dr.Şeyda ERASLAN 22-06-2017 14.00 Healthcare Interpreting in Turkey: Role and Ethics From A Sociological Perspective YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
MELTEM ERTUĞRUL Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doç.Dr.Serkan AYAN 22-06-2017 14:00 İdarenin Adam Çalıştıran Olarak Borçlar Kanunu’na Göre Sorumluluğu Doktor Tez Savunma ALEV PİŞKİN
FIRAT BAYRAK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi Doç.Dr.Özgür Devrim YILMAZ 21-06-2017 13:00 Türkiye’de Bulunan Gemi ve Deniz Araçlarının Kimliklendirilmesive Takibinde RFID Teknolojisinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
SELEN TAMER İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Prof.Dr.Gülay BUDAK 21-06-2017 14:00 İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
AYŞE ÇETİNKAYA İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Berna TANER 21-06-2017 11:30 Yabancı Ortaklı Şirketlerde Etkinlik Analizi: BIST SINAİ Endeksinde Bir Uygulama YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ALİNA GABBASOVA İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AVUNDUK 21-06-2017 14:00 DTÖ’ne Rusya’nın Üye Olmasının Rusya ve AB Arasındaki Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Üzerinde Etkisi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
BÜLENT ARSLAN İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Prof.Dr.Berna TANER 21-06-2017 10:30 Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinin (ADSH) Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ELİF KOÇ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Durmuş Ali DEVECİ 20-06-2017 YAZILI 09:00- SÖZLÜ 13:00 ----- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
RESUL TEPE Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Seçil SİGALI 20-06-2017 YAZILI 09:00- SÖZLÜ 13:00 ------- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
SEÇİL GÜLMEZ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doç.Dr.Soner ESMER 20-06-2017 YAZILI 09:00- SÖZLÜ 13:30 ------ Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
BOUBAKAR HAMADOU Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Okan TUNA 20-06-2017 YAZILI 09:30- SÖZLÜ 15:00 ----- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
MEHMET DOYMUS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doç.Dr.Gül DENKTAŞ ŞAKAR 20-06-2017 Yazılı 09:00, Sözlü 13:00 -------- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
HANZADE YENİSEY İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Prof. Dr. Semra AYTUĞ 20-06-2017 13:00 - Proje Savunma MERT TEMİZER
SİMGE KÖMÜRCÜ Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Prof.Dr.Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN 20-06-2017 14:00 Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Turizm Yazınında İnanç Etkinliklerinin Kavramsal Analizi ve Konumlandırılması. Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
BURAK KUNDAKÇI Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre Yönetimi Prof.Dr.SELÇUK NAS 19-06-2017 13:30 Deniz Trafik Yoğunluğunun OTS Verileri Kullanılarak Haritalandırılması: Kuzey Ege Denizinde Bir Uygulama YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
EGEMEN ERTÜRK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doç.Dr.Nil KULA DEĞİRMENCİ 19-06-2017 YAZILI 09.00 SÖZLÜ 11.30 ----- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
YASSIR KHAY Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Mustafa KALKAN 19-06-2017 YAZILI SAAT 10:00 SÖZLÜ SAAT 13:30 ----- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
EBRU SÜRÜCÜ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Prof.Dr.Okan TUNA 19-06-2017 YAZILI 09:30- SÖZLÜ 13:30 ------ Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
SEVİM DİLEKOĞLU İktisat Anabilim Dalı İktisat Yrd.Doç.Dr.Timuçin YALÇINKAYA 19-06-2017 11:00 Ekonomi-Kültür Etkileşimi Bağlamında Küreselleşmenin Tüketim Üzerine Etkisi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SİNEM AYGÖREN İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.Semra AYTUĞ 19-06-2017 15:30 Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Sadakat Programlarının Etkisi Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
SERDAR OLUĞ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr.İbrahim ARAP 17-06-2017 09:30 .... Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
GÜLFEM ÇEVİKER İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Doç.Dr.Berna KIRKULAK ULUDAĞ 15-06-2017 Yazılı : 09:30 Sözlü : 13:30 - Yeterlilik MERT TEMİZER
AKRAM BOUDJEMAA Tarih Anabilim Dalı Tarih Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE 15-06-2017 10:00 Belirlenmedi Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
NİHAL KARDORUK Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Doç.Dr.Ali Kazım ÖZ 14-06-2017 Yazılı : 10:00 Sözlü : 14:30 - Yeterlilik MERT TEMİZER
FEVZİ KAÇER Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP 14-06-2017 14.00 Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Doktor Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
AYÇA AKTAÇ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Prof.Dr.Orçun YORULMAZ 14-06-2017 14.00 Obsesif Kompulsif Bozukluğa Yönelik Sosyal Damgalama Üzerinde Psikoeğitim ve Temastan Oluşan Müdahale Yönteminin Etkisinin İncelenmesi Sinav Türünü Seçiniz KADRİYE ESİN ORÇUNUS
BUJAR MORİNA İktisat Anabilim Dalı Finansal İktisat ve Bankacılık Yrd.Doç.Dr.Başak KARŞIYAKALI 12-06-2017 13:30 Geçiş Ekonomilerinde Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
BENAN KURT İşletme Anabilim Dalı İşletme Doç. Dr. Olca SÜRGEVİL DALKILIÇ 12-06-2017 10:00 / 13:00 AA Yeterlilik AYŞE YILMAZ
GÖNÜL TEZCAN Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Yrd.Doç.Dr.Ahmet Nazmi ÜSTE 09-06-2017 13:00 Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrasında Makedonya’da Ulus ve Devlet İnşası Sürecinde Avrupa Birliği’nin Rolü Doktor Tez Savunma ALEV PİŞKİN
MAHMUT SAYAR İşletme Anabilim Dalı İşletme Prof.Dr.Hilmi YÜKSEL 07-06-2017 Yazılı:10:00 Sözlü:13:00 YETERLİKTEN SONRA Yeterlilik AYŞE YILMAZ
SAMINA BEGUM İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Doç.Dr.Ulaş ÇAKAR 04-06-2017 10.00 Employee Voice: A Multidimensional Scale Construction and Validation Doktora Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
MERVE KAYADUVAR Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Prof.Dr.Ayşen UYSAL 02-06-2017 10:00 Belirlenmedi Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
NİLAY ATAKAY İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Prof.Dr.İkbal AKSULU 01-06-2017 14:00 Türkiye’nn Organik Ürün İhracatının Dünya Organik Pazarındaki Yeri ve Organik Ürün İhracatına İlişkin Sorunların Belirlenmesi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ESRA KIZILÇELİK Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Doç. Dr. Murat AYDOĞDU 30-05-2017 13.30 Yargı Dışı Konut Satışı Proje Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
DENIZ GUNEY Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Yrd.Doç.Dr.İ.Alper ARISOY 26-05-2017 10.00 Yazılı 14.30 sözlü Komşuluk Politikasından Kriz Yönetimine Avrupa Birliği ve Ukrayna İlişkileri Yeterlilik ŞEFİKA BAĞCI
İBRAHİM GÜLHAN Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Prof.Dr.Zeki ERDUT 26-05-2017 10.00 Yazılı 13.00 sözlü Henüz belirlenmedi Yeterlilik ŞEFİKA BAĞCI
SİNEM ŞAHNAGİL Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Doç. Dr. Gökhan TENİKLER 26-05-2017 10:00 Belirlenmedi Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
ÇAĞKAN AYDOĞDU Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Prof.Dr.Zerrin Toprak KARAMAN 26-05-2017 10:00 Belirlenmedi Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
MUSA SÖZTUTAR Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Doç. Dr. İbrahim Güray YÖNTAR 26-05-2017 10:00 Belirlenmedi Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
YERDOS KHAMZIN Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Oğuz SANCAKDAR 25-05-2017 Yazılı 09:30 Sözlü 11:30 . Yeterlilik MERT TEMİZER
BATTAL ŞENER Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Prof.Dr. Murat AYDOĞDU 24-05-2017 YAZILI 09:00- SÖZLÜ 13:00 ----- Yeterlilik Ferihan ÖZDEMİR
FERHAT BATMAN Maliye Anabilim Dalı Maliye Yrd.Doç.Dr.Ayşe Günay BEKAR 23-05-2017 10:30 Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Kamu Borç Yönetiminde Yaşanan Dönüşüm Süreci ve Borç Ofisi Uygulaması YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
EZGİ EMRE Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Yrd.Doç.Dr.Ahmet UHRİ 18-05-2017 13.30 M.Ö. 5. ve 4. Binyıl Nahcıvan Mangaly Kapları YL Tez Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
YÜCEL YILDIZ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre Yönetimi Prof.Dr Selçuk NAZ 17-05-2017 11:00 Petrol Terminallerinde Manevra Sahası ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılmasının Geliştirilmesi: Aliağa Tüpraş Terminali Uygulaması YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
ÖZLEM GÜLERYÜZ İşletme Anabilim Dalı İşletme Doç. Dr. Ethem DUYGULU 12-05-2017 09:30 / 12:00 AA Yeterlilik AYŞE YILMAZ
ŞABAN DOĞAN Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Yrd.Doç.Dr.Murteza AYDEMİR 11-05-2017 11:00 İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve Ücretin Ödenmemesinin Sonuçları Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
CEM ÜSTÜNER Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof.Dr.Yusuf KILDİŞ 08-05-2017 10:00 Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Gelişmesi ve Rekabet Gücü Kazanması Açısından Vergi Politikalarının Yeri ve Önemi Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
ÜMİT GÜVEYİ Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Doç.Dr.Oğuz ŞİMŞEK 03-05-2017 13:00 Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği Doktor Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
ENVER ÇAKIN İşletme Anabilim Dalı İşletme Doç.Dr.Aslı ÖZDEMİR 28-04-2017 11:00 Ülkelerin İnovasyon Performansının Ölçülmesinde Yapay Sinir Ağları, Bulanık Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci ve Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi Yaklaşımlarının Bütünleşik Olarak Kullanılması; Bir Uygulama Doktor Tez Savunma AYŞE YILMAZ
DENİZ ÖZBEYLİ Tarih Anabilim Dalı Tarih Tarih Kitaplarında Öteki Algısı: Türkiye 27-04-2017 11:00 Tarih Kitaplarında Öteki Algısı: Türkiye ve İngiltere Örneği Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
DİMİTRİNA KASHAMOVA İşletme Anabilim Dalı Finansman Doç.Dr.Erhan DEMİRELİ 25-04-2017 13:30 Bulgaristan Ekonomisi ve Bulgaristan’da Yatırım Teşvikleri YL Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
AYŞİN ÖNDER Genel Dilbilim Genel Dilbilim Yrd.Doç.Dr.Funda UZDU YILDIZ 17-04-2017 10:00 Türkçe Öğrenen Yabancıların Yazılı Anlatım Yanlışlarının Çözümlenmesi YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
HABİP DEMİRHAN Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof.Dr.Kamil TÜĞEN 07-04-2017 14:30 Etkin Bir Mali Yönetim Aracı Olarak Kauda Hesap Verme Sorumluluğu ve Kültür İlişkisi: Türkiye Açısından Bir Analiz Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
NASSIBA LYOUSFI Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi Doç.Dr.Gül DENKTAŞ ŞAKAR 04-04-2017 10.00 Lojistik Kaynakların Konteyner Hat Taşımacılığı Yapan İşletmelerin Rekabetçi Üstünlüğüne Etkisinin İncelenmesi: Kaynak Temelli Yaklaşım YL Tez Savunma ŞEFİKA BAĞCI
HAYAL ERSÖZ İngilizce İşletme Anabilim Dalı Yöneticiler İçin İşletme Yrd.Doç.Dr.Sümeyra DUMAN KURT 04-04-2017 11.00 Marekt Analysis of Paşabahçe in Unıted Kingdom Proje Savunma KADRİYE ESİN ORÇUNUS
HAKAN BAY Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof.Dr.Mehmet TOSUNER 29-03-2017 10:00 Türk Vergi Sisteminde Vergi Erozyonuna Yol Açan Uygulamalar ve Vergilendirme İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
AYLİN DİZDAROĞLU Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Prof.Dr.Vahap TECİM 17-03-2017 10:00 Yüksek Öğretim Kurumlarında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması YL Tez Savunma BİNNUR SAÇU EKİZ
FERHAT PİŞKİN Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Prof.Dr.Muhammed ÖZEKES 15-03-2017 09:00 Taşıyıcının Hapis Hakkı ve Paraya Çevrilmesi Proje Savunma MERT TEMİZER
SERHAT PİŞKİN Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Prof.Dr.Yusuf KARAKOÇ 15-03-2017 10:30 Türk Vergi Hukuku’nda Re’sen Vergi Tarhı Proje Savunma MERT TEMİZER
FEVZİ DEMİRSOY Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Güven KOÇAK 15-03-2017 15:30 ..... Proje Savunma SAADET ARZU ERDEM
ONUR YILMAZ Tarih Anabilim Dalı Tarih Prof.Dr.Bayram BAYRAKDAR 10-03-2017 10:00 II.Dünya Savaşı’ında İzmir Yahudileri YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SELAHATTİN ÖZKAN Tarih Anabilim Dalı Tarih Prof.Dr.Mustafa DAŞ 27-02-2017 10:00 Ortaçağ’da Dini İki Fetih: İskandinavya’da Hıristiyanlığın, Hindistan’da İslamiyet’in Yayılması Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
DİLARA SÜLÜN Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Prof.Dr.Mustafa TANYERİ 09-02-2017 13.00 Lizbon Anlaşması’nın Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikasına Etkileri Doktor Tez Savunma ŞEFİKA BAĞCI
UMUT YOZGAT Genel Dilbilim Genel Dilbilim Yrd.Doç.Dr.Özgün KOŞANER 09-02-2017 10:30 Türkçede Ara Sınıf Eylem Yapıları YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SERKAN MERAKLI Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Veli Özer ÖZBEK 08-02-2017 14:00 Ceza Hukukunda Kusur Doktor Tez Savunma MERT TEMİZER
BÜŞRA AĞAN İktisat Anabilim Dalı İktisat Yrd.Doç.Dr.Üzeyir AYDIN 07-02-2017 10:00 Davranışsal Finans Temelinde Finansal Yatırım Kararlarının Analizi YL Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
KAZIM KARAYİĞİT Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Prof.Dr.A.Bülent ÜNAL 07-02-2017 13:30 Tarihi Süreçte Caferiyye Kavramı YL Tez Savunma MERT TEMİZER
MERYEM PULAT Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Prof.Dr.İpek DEVECİ KOCAKOÇ 06-02-2017 13:00 Gezgin Satıcı Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Paremetrelerinin İncelenmesi YL Tez Savunma ŞİNASİ SÖBE
AITEN SELLAVTZI İktisat Anabilim Dalı İktisat Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN 06-02-2017 10:00 Türkiye’de Dış Borç Sürdürülebilirliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi İle Analizi YL Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
ADİL ÇAMUR Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP 01-02-2017 10:00 Yeterlilikten sonra Belirlenecektir Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
MERVE YOLAL Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN 30-01-2017 15:00 Hayek, Buchanan ve North: Üç Nobel Ekonomi Ödülü Sahibinin Kurallar ve Kurumlar Üzerine Düşünceleri: Analiz ve Değerlendirmeler YL Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
YASEMİN AYDIN Tarih Anabilim Dalı Tarih Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE 30-01-2017 Yazılı 09:30 - Sözlü 13:30 Yeterlilikten Sonra Belirlenecektir Yeterlilik ENVER KAÇMAZ
YİĞİTHAN GÖKSU Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Oğuz ATİK 18-01-2017 10:00 Türkiye’de Turizm Amaçlı Tekne İşletmeciliğinde Emniyet Kültürü YL Tez Savunma ŞİNASİ SÖBE
ERGENEKON SAVRUN Tarih Anabilim Dalı Tarih Doç.Dr.Melih TINAL 18-01-2017 10:00 1960 ve 1974 Yılları Arasında Türkiye ve İngiltere’nin Karşılaştırmalı Kıbrıs Politikaları Doktor Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
MERT KARAİBRAHİM Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi Prof.Dr.Okan TUNA 09-01-2017 14.00 Yedek Parça Tedariğinde Kullanılabilecek Talep Tahmini Yöntemlerinin İncelenmesi : Bir İşletme Uygulaması YL Tez Savunma ŞEFİKA BAĞCI
OYTUN CEBECİ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yrd. Doç..Dr.Çimen KARATAŞ ÇETİN 05-01-2017 10.00 Corporate Social Responsibility in Turkish Maritime Industry: A Research on Shıpowning Businesses YL Tez Savunma ŞEFİKA BAĞCI
MUZAMMIL KHURSHID İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Assoc Prof.Dr.Berna KIRKULAK ULUDAĞ 04-01-2017 13:30 Volatility Spillover Effects from G7 Stock Markets to E7 Stock Markets Doktor Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
ELMIR SAFARLI İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yönetimi Assoc Prof.Dr.Gülüzar KURT GÜMÜŞV 04-01-2017 15:00 Determinants of Capital Structure: Evidence from Azerbaijan Firms Doktor Tez Savunma SERCAN DEMİROGLARI
GÜLDEN KARATAŞ Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Prof.Dr.Serkan ODAMAN 30-12-2016 15:00 İş Sözleşmesinin Feshine Neden Olan İşçi Davranışlarında Geçerli Neden-Haklı Neden Ayrımı/İş Hukuku Proje Savunma ENVER KAÇMAZ
ERCAN ŞAMLIOĞLU Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL 27-12-2016 Yazılı 9:30 Sözlü :13:00 - Yeterlilik MERT TEMİZER
ESHGIN TANRIVERDİ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İngilizce Uluslararası İlişkiler Prof.Dr.Zehra Nilüfer KARACASULU 26-12-2016 09:30 Tez adı yok Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
FIRAT BARANAYDIN Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Yrd.Doç.Dr.Akın ERSOY 16-12-2016 10:00 Ayasuluk Tepesi Korinth Başlıkları Tez Savunma MERT TEMİZER
UMUR BUCAK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Barış KULEYİN 16-12-2016 14.30 Yeşil Performans Göstergeleri ve Sürdürülebilir Liman Kavramı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Tez Savunma ŞEFİKA BAĞCI
FİLİZ MERGEN Genel Dilbilim Genel Dilbilim Prof.Dr.Gülmira KURUOĞLU 16-12-2016 15:30 Tükçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin Her İki Dildeki Duygu Sözcüklerini Görsel Sözcük Tanıma Yöntemi İle Algılamaları Üzerine Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
SÜLEYMAN ÇETIN Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Abdülkadir PALABIYIK 16-12-2016 14:30 Abdullah b.el Mübarek ve Hadisciliği Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
BETÜL İZMİRLİ Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Prof.Dr.Himmet KONUR 16-12-2016 14:30 Tasavvufta Tip Analizleri Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
EDA CAN Genel Dilbilim Genel Dilbilim Prof.Dr.Gülmira KURUOĞLU 15-12-2016 14:00 Türk Almzheime Hastalarının Dil Kullanımı: Tümce Türleri Açısından İnceleme Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
AYSEGÜL ÖZCAN Genel Dilbilim Genel Dilbilim Prof.Dr.Gülmira KURUOĞLU 15-12-2016 12:00 Türk Şizofreni Hastalarının Dil Kullanımı: Tümce Türleri Açısından İnceleme Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
OSAMA WAQAR İktisat Anabilim Dalı Finansal İktisat ve Bankacılık Doç. Dr. Hakan KAHYAOĞLU 15-12-2016 13:30 Sanayi Üretim Endeksi Üzerinde Kalıcı ve Geçici Şokların Etkisi: Türkiye Üzerinde Uygulama Tez Savunma SAADET ARZU ERDEM
GÖKSU URKAN Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Ali Faruk MUTLUSU 12-12-2016 15:00 Nükleer Gücün Küreselleşme Sürecine Etkisi Tez Savunma ŞİNASİ SÖBE
ÖNDER EKEN Maliye Anabilim Dalı Maliye Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN 08-12-2016 15:30 Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergilerin İktisadi Analizi Tez Savunma ENVER KAÇMAZ
MEHPARE ÇAPTUĞ Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Prof.Dr.Meltem KUTLU GÜRSEL 28-11-2016 9:30 yazılı 13:30 Sözlü - Yeterlilik MERT TEMİZER
MEHMET ERGÜN Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Prof.Dr.Mustafa ÖZEL 25-11-2016 10:00 Son Dönem Tefsirlerinde Tenkit Tez Savunma MERT TEMİZER
MELİS EROĞLU Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İngilizce Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Müge AKNUR 12-02-2016 09:30 Tez adı yok Yeterlilik ŞİNASİ SÖBE
YEŞİM BAYRAK Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Deniz Turizmi 01-01-1970 YL Tez Savunma ALEV PİŞKİN
GAMZE YÜKSEL Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku 01-01-1970 Proje Savunma ALEV PİŞKİN