.png
KALİTE KOMİSYONU

DEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: http://kalite.deu.edu.tr/

 

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile
ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
2- Birim Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimde duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
3- Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak,
4- Bu yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr.  Metin ARIKAN Başkan
Doç. Dr. Erkan GÖKSU Üye 
Enstitü Sekreteri Bülent KOTLUK Yedek Üye
Mali İşler Şefi Serpil ÇAKICI Yedek Üye
Öğr. Gör.  Özlem ABACIOĞLU Üye


 -