.png
KAYIT YENILEME İŞLEMLERI

KAYIT YENİLEME
 

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim ve Sınav Uygulama Esasları (Madde 9) uyarınca, tüm öğrencilerimizin, her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri zorunludur.

Kayıt yenileme, öğrenim harcının yatırılması ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi (DEBİS) üzerinden kayıt yapılmasıyla gerçekleştirilir.

Ders seçim işlemi Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi (DEBİS) üzerinden öğrenci ve danışmanı tarafından yapılır. Tez aşamasındaki öğrencilerin de kayıt yenileme tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi (DEBİS) üzerinden uzmanlık alan dersine ve tez çalışması dersine kayıtlanmaları gerekir.

Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler yeterlik sınavına giremez, o dönem için yeterlik sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır, tezini teslim edemez.

Mazeretleri nedeni ile kayıtlarını belirtilen süre içinde yenileyemeyen öğrencilerin mazeretleri, başvuru tarihi itibarı ile ders devam koşulunu sağlayabilecek durumda olmaları şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu'nca incelenir, uygun görüldüğü takdirde kayıtları yenilenebilir. Kayıtlarını mazeretsiz olarak yenilemeyen öğrencilerin o yarıyıl öğrenim sürelerini kullandıkları varsayılır.  Bu durumdaki öğrenciler, o dönem için öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Kayıt Yenileme Kılavuzu” için tıklayınız.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Kayıt Yenileme Duyurusu” için tıklayınız.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Danışmanın Web Kayıt Onay İşlemleri Kılavuzu” için tıklayınız.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Açılmayan Dersler Listesi ve Ekle/Sil Günleri Duyurusu” için tıklayınız.

Ders Değişiklik/Ders Alma Talep Formu için tıklayınız.