.png
YÖNETİM
Bülent KOTLUK, Mühendis
Enstitü Sekreteri
bulent.kotluk@deu.edu.tr
0(232) 301 87 60
ÖZEL KALEM
Havva KUYUCU, Memur
Memur
havva.kuyucu@deu.edu.tr
0(232) 301-8760
KURUL İŞLERİ
Didem KARAKOYUN, Memur
Memur
didem.karakoyun@deu.edu.tr
0(232) 301 87 84
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ve BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
Bahar GÜNDEM, Memur
Memur
bahar.gundem@deu.edu.tr
0(232) 301 88 57
PLAN PROGRAMLAMA
Saadet KARACALAR KOYUNCU, Şube Müd.
Şube Müdürü
saadet.karacalar@deu.edu.tr
(232) 301-8760
ÖZLÜK İŞLERİ
Türkan GÜL, Şef
Memur
turkan.gul@deu.edu.tr
0(232) 301 87 74
BİLGİ İŞLEM
Fatih DİLMAÇ, Memur
Memur
fatih.dilmac@deu.edu.tr
(232) 301 ----
İhsan BÜYÜKTEMİZ, Teknisyen
Memur
i.buyuktemiz@deu.edu.tr
0(232) 301 87 86
MALİ İŞLER
Serpil ÇAKICI, Şef
Memur
serpil.cakici@deu.edu.tr
0(232) 301 87 76
Ahmet DURMUŞ, Memur
Memur
ahmet.durmus@deu.edu.tr
0(232) 301 87 77
Ergun NOHUTCU, Memur
Ayniyat Saymani
ergun.nohutcu@deu.edu.tr
0(232) 301 87 95
EVRAK KAYIT
Pelin BAYRAK, Memur
Memur
pelin.bayrak@deu.edu.tr
Gazi YAŞAR, Memur
Memur
gazi.yasar@deu.edu.tr
(232) 301 87 73
ŞOFÖR
Turgut DİNÇER, Memur
Memur
turgut.dincer@deu.edu.tr
(232) 301-8760
ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ
Saadet Arzu ERDEM, Şef V.
arzu.aytok@deu.edu.tr
0(232) 301 87 80
Sorumlu Olduğu Program
Ayşe YILMAZ, Memur
ay.yilmaz@deu.edu.tr
0(232) 301 87 82
Sorumlu Olduğu Program
Enver KAÇMAZ, Memur
enver.kacmaz@deu.edu.tr
0(232) 301 87 79
Sorumlu Olduğu Program
Mert TEMİZER, Memur
mert.temizer@deu.edu.tr
0(232) 301 87 90
Sorumlu Olduğu Program
Alev PİŞKİN, Memur
alev.piskin@deu.edu.tr
0(232) 301 87 88
Sorumlu Olduğu Program
Binnur SAÇU EKİZ, Memur
binnur.ekiz@deu.edu.tr
0(232) 301 87 85
Sorumlu Olduğu Program
Şinasi SÖBE, Memur
sinasi.sobe@deu.edu.tr
0(232) 301 87 92
Sorumlu Olduğu Program
Sercan DEMİROGLARI, Memur
sercan.demiroglari@deu.edu.tr
0(232) 301 87 55
Sorumlu Olduğu Program
Zübeyde BARDAKÇI, Memur
zubeyde.bardakci@deu.edu.tr
0(232) 301 88 40
Sorumlu Olduğu Program
Engin KARAOĞLU, Memur
engin.karaoglu@deu.edu.tr
(0232) 301 87 81
Sorumlu Olduğu Program
Mehmet ATASEVEN, Memur
mehmet.ataseven@deu.edu.tr
0(232) 301 87 20
Sorumlu Olduğu Program