.png

TURİZMDE GÜVENLİK KONUSU "SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİ TURİZM ÇALIŞTAYI"NDA ELE ALINDI

Enstitümüz Afet Yönetimi Anabilim Dalı tarafından 30 Mayıs 2017 tarihinde Swissotel Grand Efes İzmir’de Sürdürülebilir Güvenli Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, İzmir AFAD, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü temsilcileri ile turizm ve güvenlikle ilgilenen akademisyenler ve turizm sektörü çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Turizmde güvenlik ile ilgili tehdit durumunun derecesi ve tiplerinin bilimsel olarak tespitinin amaçlandığı çalıştay, eylem planlarının hazırlanmasına temel oluşturacak.