.png

GÖÇ VE MÜLTECİ KRİZİ DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 9 Mayıs 2017 tarihinde “Göç ve Mülteci Krizi Döneminde Avrupa Birliği” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej Cesarz’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans Enstitü Müdürü Prof. Dr. Dr. M. Banu Durukan Salı’nın açılış konuşması ile başlamıştır.

Dr. Cesarz konuşmasında, 2015 yılından günümüze Avrupa’daki göç ve mülteci krizini üye ülkeler arasındaki kutuplaşma ve Schengen bölgesi için muhtemel sonuçlarını detaylandırmıştır. Sonrasında fırsat ve tehditleri de içerecek şekilde AB için üç ayrı senaryoyu tartışmıştır. Kişilerin serbest dolaşımını Birliğin en önemli kazanımlarından biri olarak tanımlayarak kriz ile bu kazanımın tartışılır hale geldiğini vurgulamıştır. Dr. Cesarz coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin AB içi vazgeçilmez bir ortak olduğunun altını çizmiştir.

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İlkay Taş Gürsoy’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir