.png

AB SINIR KONTROLÜNÜN BİR ARACI OLARAK VİZE POLİTİKASI KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 8 Mayıs 2017 tarihinde “AB Sınır Kontrolünün Bir Aracı Olarak Vize Politikası” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej Cesarz’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansın açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut yapmıştır.

Dr. Cesarz konuşmasına Schengen Bölgesi ve AB’nin Vize Politikasını tarihsel ve hukuki çerçevede kısaca açıklayarak başlamıştır. Kişilerin serbest dolaşımının AB bütünleşmesinin en önemli kazanımlarından biri olduğuna dikkat çeken Dr. Cesarz, konuşmasına AB vize politikasının teknik ve bürokratik boyutları ile sınırötesi kontrol mekanizmalarının avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak devam etmiştir.

AB’nin Türkiye’ye yönelik vize politikasına eğilen Dr. Cesarz, 2013 yılında imzalanan ve Türk vatandaşları için vize serbestisi taahhütüne dayanan Geri Kabul Anlaşması ve halihazırdaki tartışmalara değinmiştir.  Konuşmasının sonunda Türkiye-AB ilişkilerinin ve vize serbestisi sürecinin Türkiye’nin AB tarafından talep edilen koşulları yerine getirmesine bağlı olarak şekilleneceğini vurgulamıştır. 

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Prof. Dr. Erdu’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir