.png

“YAYIN VE ATIF PERFORMANSI İÇİN ÖNERİLER” SEMİNERİ

Enstitümüz, sosyal bilimler alanına katkıda bulunmak misyonu ve genç akademisyenler başta olmak üzere tüm araştırmacılar için nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar ortaya koyulması yolunda ışık tutmak sorumluluğuyla "Akademik Gelişim Seminerleri" dizisini başlattı.

Seminer dizisinin ilk etkinliği olan "Yayın ve Atıf Performansı için Öneriler" başlıklı seminer, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'da Enstitümüz Konferans Salonunda, konuk konuşmacı Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sayın Metin Kozak'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Katılımcılarla nitelikli yayın yapma konusunda deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Metin Kozak, veri tabanı ve dizin karmaşası, dizinlerin atıf sayısını değerlendirme farklılıkları, h-indeksi, etki faktörü gibi atıf ve yayınlara ilişkin kavramlar, atıfların üniversite sıralamalarındaki yeri, nitelikli bilimsel çalışmalar hazırlama, bu çalışmaların değerlendirilmek üzere gönderileceği yayını seçme ve doğru atıf yapma konularında açıklamalarda bulundu.

Akademik dünyanın, bireysel çıkarların ötesinde, sağduyulu bir şekilde, -zaman, emek, maddi kaynaklar gibi- kaynakları etkin kullanma, yayınlarda nicelik değil niteliğe önem verme, etki faktörü yüksek saygın dergilerde yayın yapma gibi sorumluluklarına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Kozak, bu şekilde hem bireyin ve üniversitenin, hem ülkenin ve en nihayetinde de dünya toplumunun kalkınmada kazançlı çıkacağını öne sürdü.

Veri tabanı ve dizin kavramlarının karıştırılması sonucunda yaşanan sorunlara değinen Prof. Dr. Kozak, doçentlik sınavlarında adayların, yayınlarının yer aldığı veri tabanını dizin olarak sunduğu durumlarla karşılaşabildiklerini belirtti. Mevcut veri tabanlarından örnekler veren ve dizin isimlerini sıralayan Prof. Dr. Metin Kozak, veri tabanlarında yayının kaydının tutulduğunu, dizinlerde ise atıfların kaydının tutulduğunu belirtti. Dizinlerin atıf değerlendirme yöntemlerindeki farklılıklara değinen Prof. Dr. Kozak, dizinden dizine görülebilecek farklılıkları örneklerle açıkladı.

Üniversite sıralamalarına da konuşmasında yer veren Prof. Dr. Kozak, atıfların bu sıralamalardaki yerine dikkat çekti.

Katılımcılara, etkili akademik çalışmalar için yöntem ve teoride farklılaşma, disiplinler arası çalışmalara ve alanda güçlü kişilerle işbirliğine gitme, etki faktörü yüksek, saygın dergilerde yayın yapma gibi önerilerde bulunan Prof. Dr. Kozak, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Etkinlik, Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı tarafından Prof. Dr. Metin Kozak'a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.