.png

"DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK" SEMİNERİ

Enstitümüz, aylık olarak başlattığı perşembe söyleşilerinin ilki olan "Düşünmeyi Öğrenmek" başlıklı söyleşide 1992-1997 Döneminde Enstitü Müdürümüz olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Hüsnü Erkan'ı konuk etti. 
 
Konuşmasına, dünya tarihinde gelişmenin yönü, bilgi toplumunun özellikleri ve teknolojinin dönüştürücü etkisini açıklayarak giriş yapan Prof. Dr. Erkan, insanın bugün ulaştığı bilimsel ve teknolojik konumuna giden yolda, kendi görüş açısı ve gözlem düzeyinin dışında kalan atom altı gibi mikro ve evren gibi makro düzeydeki olguları "düşünme ve öğrenme gücü" sayesinde algılamayı başardığını belirtti. 
 
Nasıl düşündüğümüzü açıklamak üzere beynin yapısı ve çalışma şeklini açıklayan Prof. Dr. Hüsnü Erkan, beyni oluşturan üç bölümün -beyin sapı, orta beyin, üst beyin- işlevlerini bilgi toplumu, geleceğin inşası ve stratejik düşünme çerçevesinde örneklerle anlattı. 
 
Buna göre, beyin sapının, canlının temel ihtiyaçlarını karşılaması ve hayatta kalması için mevcut kalıtsal kalıplarla çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Erkan, orta beynin de temel kalıplara sahip olduğunu, bunlarla birlikte sosyal öğrenme, uyum, inanç gibi işlevleri yerine getirirken kalıplar oluşturup bunlara bağlı kalmak üzerine bir çalışma sistemi bulunduğunu belirtti. Orta beynin, sorunlara duygusal yaklaştığını, sorunları çözmekte mutlakiyetçi yollar arayıp bunları tekrarlayarak salgıladığı seratonin ve dopamin ile organizma için rahatlama sağlamaya çalıştığını ifade etti. 
 
Üst beynin ise açıklama, yorumlama, bilgi ve teknoloji üretme, felsefi düşünme, sanatsal düşünme gibi işlevlerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Erkan, orta beynin aksine her şeyin mutlak değil farklı yönlerini ve çözümlerini aradığını, sürekli düşünceleri yıkıp yeniden yapılandırma görevi ile yarattığı kaos nedeniyle stres hormonu salgıladığını söyledi. 
 
Düşünmenin kaosla mücadele anlamına geldiğini ve stres yarattığını ifade eden Erkan, Üniversitelerde okumak isteyen adayların ve mevcut öğrencilerin üst beyni kullanmakla yükümlü olduklarını ve bunun bilinciyle karşılaşacakları zorluklara hazır olmaları gerektiğini hatırlattı. 
 
Toplumların gelişimi üzerine orta ve üst beyni kullanmanın etkilerini açıklayan Prof. Dr. Erkan, bilimsel ve stratejik düşünmenin ancak üst beyinle yapılabildiğini, üst beyni aktif kullanamayan ülkelerin geleceği inşa etmek üzere strateji oluşturamayacağını söyledi. 
 
Üst beyni orta beynin tahakkümünden kurtarıp aklı özgür kılmak gerektiğini Mevlana'nın "Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim" sözleriyle destekledi. 
 
Tarihimizde üst aklı kullanan önemli iki şahsiyetin Mevlana ve Atatürk olduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Erkan, üst aklı kullanmanın vizyoner olma, süreç yönetimi, sistem kurma, ortak aklı katma, doğaya/çevreye önem verme gibi özellikleri bakımından bu iki önemli isimle ilgili örnekler verdi. 
 
Enstitümüzde 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 15.00'da Derslik-1'de gerçekleştirilen söyleşi etkinliği, Prof. Dr. Hüsnü Erkan tarafından katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. M. Banu Durukan'ın kendisine teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.