.png

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK VE GENÇ İSTİHDAMI

“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Girişimcilik ve Genç İstihdamı” başlıklı disiplinlerarası çalıştay, 14 Nisan Cuma günü Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştay, Enstitümüz Avrupa Birliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü işbirliğinde düzenlendi. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim - Bilişim Sistemleri ve Avrupa Çalışmaları gibi farklı alanlardan araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getiren çalıştay, farklı üniversitelerden araştırmacı ve öğrenciler arasında akademik işbirliği ağı kurmak için bir elverişli bir ortam sundu.

Çalıştay, Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut’un Erasmus+ ve Jean Monnet Kürsüsü’nü konu alan açılış konuşması ile başladı. 

Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Girişimcilik ile ilgili kavramsal çerçeveyi açıklayarak girişimcilik uygulamalarını paylaştı. Girişimcilik ve çalışanların verimliliği arasındaki ilişkiyi vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, verimlilik arttıkça işgücünün işten ayrılma oranındaki düşüşe dikkat çekti.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aksel, istihdam edilebilirlik ve genç istihdamı kavramlarını tartışmaya açarak girişimcilikle ilgili önceliklerin genç istihdamını arttırma hedefi ile nasıl bağdaştırılabileceğini örneklerle açıkladı. 
Yeni akademik çalışma fikirleri üreten verimli tartışmalara zemin olan çalıştay, soru-cevap ve tartışma bölümüyle sona erdi.