english.png

DESEM'DE AKADEMİK ÇEVİRİ KURSU

Eğitimin amacı: Akademik dilde Türkçe’den İngilizce’ye çeviri. Başka deyişle, İngilizce yayın hazırlamada istenilen İngilizce düzeyini elde etme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği: İngilizce tümce yapısının içselleştirilmesi (Temel yapıların iç içe kullanımı – etken, edilgen, ettirgen zamanlar, isim cümlecikleri, sıfat cümlecikleri, zarf cümlecikleri, cümle analizleri, Türkçe akademik yayınlardan örnek metinler üzerinde çeviri çalışmaları,çeviriye yaklaşımda dikkate alınması gereken önemli noktalar,makale yazımlarına ilişkin temel uyarılar, özet – giriş – literatür taraması – metodoloji – veri toplama – veri analizi – bulgular – sonuç ve tartışma bölüm içeriklerine ilişkin paylaşımlar vb.)

Hedef kitle: Her düzeyde akademisyenler(Orta üstü, Upper Int. düzeyde İngilizce düzeyine hakim olanlar)

Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa KALKAN

Detaylı bilgi için tıklayınız.