.png
GURUR SAYFAMIZ
Enstitümüzde savunulan yüksek lisans tezleri/projeleri ile doktora tezlerinin ve yazarlarının tanıtımını amaçladığımız bu sayfada, tezini/projesini başarıyla savunan ve tanıtıma izin vererek Tez/Proje Tanıtım Formu ve fotoğraflarını Müdürlüğümüze ileten öğrencilerimizin tez/proje bilgileri paylaşılmaktadır.
Başarıyla sonuçlandırdıkları eserleriyle bilime ve topluma değerli katkılar sağlayan mezunlarımızı ve onlara rehberlik eden tez/proje danışmanları ile savunma jürisi üyelerini candan kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Ad Soyad Tez/Proje Başlığı Tez/Proje Danışmanı Anabilim Dalı Program Tez/Proje Savunma Tarihi