.png
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS/UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNELİK FORMLAR

Değerli Öğrencilerimiz,
Bu formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde işleme alınmayacaktır.

Ders ve Tez İşlemleri ile İlgili Formlar

Genel Dilekçe Örneği için tıklayınız.
No Form Arşivi
5 Lisansüstü 2. Tez Danışmanı Öneri Formu
6 Lisansüstü Tez Danışman Değişikliği Formu
27 Sınav Kağıdı
28 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu
30 Dönem Projesi Bitirme Jurisi Öneri Formu
33 Erasmus İzin Dilekçesi
43 Ders Değişikliği Formu
46 Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu
47 31.MADDE Danışman Değişikliği

Mezuniyet İşlemleri ile İlgili Formlar

No Form Arşivi
1 CD Etiketi ve Denetim Formu
12 Kütüphane İlişik Kesme Formu
35 Tez Tanıtım Formu
41 Yeterlik ve Mezuniyet İşlemleri İle İlgili Açıklamalar