.png

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. METİN ARIKAN
metin.arikan@deu.edu.tr
Akademik Özgeçmiş

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. ERKAN GÖKSU
erkan.goksu@deu.edu.tr
Akademik Özgeçmiş

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi AYÇIL YÜCER
aycil.yucer@deu.edu.tr
Akademik Özgeçmiş

ENSTİTÜ SEKRETERİ
BÜLENT KOTLUK
bulent.kotluk@deu.edu.tr