english.png

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

2018 yılı girişli Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri hariç toplamda 3 dönem öğrencilik haklarından yararlanan tüm Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için proje teslim süresi en geç 16 Ocak 2019 olarak güncellenmiştir. Dönem Projesi, Öğrenci veya Danışmanı tarafından Enstitümüze aşağıda belirtilen formlar ile birlikte teslim edilir. Bütünlemeye kalan öğrencilerin proje  savunma jüri öneri formları, bütünleme sınavlarının ilanından sonra başarılı
oldukları takdirde işleme alınacaktır. Başarısız öğrencilerin Proje  savunma jüri öneri formları işleme alınmayacaktır. Dönem Projesini teslim eden öğrencinin en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir.  16 Ocak 2019 tarihine kadar projesini teslim etmeyen veya en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda yazmaktadır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete: Madde 12 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans yeterlik sınavı ve mezuniyet işlemleri için tıklayınız.