.png

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

2017 yılı girişli Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri hariç toplamda 3 dönem öğrencilik haklarından yararlanan tüm Tezsiz Yüksek Lisans (*667 sayılı KHK ile Enstitümüze kayıtlanan İşletme Tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç) ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için proje teslim süresi en geç 26 Ocak 2018 dir. Dönem Projesi, Öğrenci veya Danışmanı tarafından Enstitümüze aşağıda belirtilen formlar ile birlikte teslim edilir. Dönem Projesi teslim  edilen öğrencinin  bir ay içerisinde yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir.  26 Ocak 2018 tarihine kadar projesini teslim etmeyen veya 26 Şubat 2018 tarihine kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda yazmaktadır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete: Madde 12 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans yeterlik sınavı ve mezuniyet işlemleri için tıklayınız.

*667 sayılı KHK ile Enstitümüze kayıtlanan İşletme Tezsiz yüksek lisans öğrencileri projelerini en geç 16 Temmuz 2018 tarihinde teslim edeceklerdir. Teslim etmedikleri takdirde yapılacak ilk yönetim kurulunda kayıtları silinecektir.