.png

SBE Lisansüstü Ögretim ve Sınav Uygulama Esaslarında Değişiklik

25.10.2017 tarihli Üniversitemiz Senatosu kararıyla değişen DEÜ SBE Lisansüstü Ögretim ve Sınav Uygulama Esasları'nın "Danışman Değişikliği Koşulları" başlıklı 20.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir

 

Danışman Değişikliği Koşulları

MADDE 20 - (1) Değişik: SK-25.10.2017-478/13) Aşağıda belirtilen hususlar gereğince danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanının görüşünü, Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisini içeren Danışman Değişikliği Formu doldurularak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir: a) Danışman ve öğrencinin anlaşamaması (Danışman ve öğrencinin giderilmesi mümkün görülmeyen bir bilimsel ya da kişisel çatışma içinde olması), b) Tez konusunda bir değişiklik gerektiğinde, önerilen tez konusunun danışmanın uzmanlık alanına uygun olmaması, c) Danışmanın hastalık veya uzun süreli şehir dışı veya yurt dışı görevi gibi bir mazereti nedeniyle görevini yapamaması,

(2) (SK-25.10.2017-478/13) Aşağıdaki belirtilen hususlar gereğince yeni tez danışmanı önerisi, öğrencinin görüşü alınarak Anabilim Dalı Başkanlığından gelen Danışman Değişikliği Formu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. a) Danışmanın farklı üniversiteye geçmesi. b) Öğretim üyesinin emekli olması,