.png

6. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2017)

Araştırmacıların dikkatine,

Enstitümüze iletilen Kongre Daveti aşağıdaki gibidir: 

 

Sayın Enstitü Müdürüm,

6. İstanbul Finans Kongresi (İFK-2017), 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, İşletme Fakültesi binasında düzenlenecektir. Alanında önemli araştırmacı, akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirecek olan bu kongreye, sizleri, düzenleme kurulumuz adına davet ediyoruz. Katılımcılar, kongrede, araştırmalarını sunma, bilgi alışverişinde bulunarak güncel finans, ekonomi ve mevzuat konularını tartışma olanağı bulacaklardır.

Finans ile ilgili konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede; finans, ekonomi, ekonometri, muhasebe, denetim, işletme ve finans hukuku gibi alt alanlarda yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce?dir. Kongrede sunulmuş olan tam metinli bildiriler, PressAcademia Procedia (Bildiri Kitabında) yayınlanacaktır. Bildirisinin Procedia?da yayınlanmasını arzu etmeyen yazarlarımız Kongre sonrasında, makalelerini Econlit, EBSCO vb indekslerce taranan Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlatabilecektir.

Bu davetimizi Kurumunuz/Fakülteniz/Bölümünüz/Anabilim Dalınız içinde dağıtımına yardımcı olursanız, çok memnun oluruz.

Genişletilmiş özet son gönderim tarihi 1 Ekim 2017?dir. Hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen genişletilmiş özetler, Kongremizde sunulacaktır. Procedia ve Kongre dergileri için tam metin gönderim tarihi, 1 Aralık 2017'dir.

2-3 Kasım, 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde görüşmek dileğimiz ile?

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Metin Ercan
Kongre Eş-Başkanı, İFK-2017

Prof. Dr. Suat Teker
Kongre Eş-Başkanı, İFK-2017


http://ifc2017.pressacademia.org/tr/

Not: İFK-2017 Kongresi Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşvik Kriterlerine uygundur.