.png

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLARMA STANDARTLARI (BOBİ FRS) TANITIM TOPLANTISI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda "Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlarma Standartları (BOBİ FRS)" tanıtım toplantısı düzenleneceği bildirilmiş olup kurumumuz akademik personelinin katılımı talep edilmektedir.

İlgili yazı ve toplantı programına www.sbe.deu.edu.tr/public/document/duyuru/2017/bobi_frs.pdf adresinden erişilebilir.

Bilgilerinize.