Tez Numarası : 766
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü
ABD : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
ABD Programı : İnsan Kaynakları
Konusu : Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketlerinin İşgücü Piyasalarına Etkisi
Yazar : Özhan Dirim TOKATLI
Danışman : Yrd.Doç Dr.Hasan Ejder TEMİZ
Raf : 27.Raf
Mezuniyet Tarihi : 25.02.2011
Tez Ekleyen : Pelin BAYRAK
Tez Ekleyen : 2016-03-03 15:17:58