Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale Yazım Kuralları

Makaleler, MS Word programında "Times New Roman 11 punto" karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır.

Sayfa yapısı "A4" olmalı; sağ, sol üst ve alt kenarlardan      "4 cm" boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki boşluk "1.25 cm" ve paragraf aralığı "6nk" olmalıdır.

Makalenin genel kurgusu sırayla şöyledir; makalenin adı, yazar adı ve soyadı, Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce öz, İngilizce anahtar kelimeler, tam metin, dipnotlar, kaynakça ve ekler.

Öz ve anahtar kelimeler
"Times New Roman 10 punto" karakteriyle yazılmalıdır.

Makaleler herhangi bir yerde sunulmuşsa, bu durum mutlaka makalenin başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.

Makalenin ilk sayfası kapak sayfasıdır. Bu sayfada, çalışmanın başlığı (büyük harflerle Times New Roman 11 punto ve koyu), yazar adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle), unvanı, adresi ve varsa teşekkür notu bulunur. İkinci sayfada, makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce öz ve İngilizce anahtar kelimeler ikinci sayfada olmalıdır.

Özler ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır. Özde, çalışmanın amacı ve kapsamı, özgün yönü ve incelediği alana getirdiği katkı, yöntemi ve başlıca vurguları, değerlendirmeler ve öneriler kısaca belirtilmelidir.

Anahtar kelimeler en az iki en çok altı tane olmalıdır. 

Makalenin ana metni üçüncü sayfadan başlamalıdır. Metindeki ana başlıklar büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu ve sadece ilk kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar koyu ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.


Tablo ve şekil başlıkları tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak "Times New Roman 10 punto" karakteriyle yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri "Times New Roman 9 punto" olmalıdır.


Dergide, kaynak gösterme metinde parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılı olarak verilir.
Örneğin: (Ahmet, 2005: 46). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Ahmet ve Ozan, 2003: 69). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismi vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin: (Ahmet vd., 2006: 79). Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örneğin; (Ahmet, 2009; Can, 2001; Uysal 2006). Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Yılmaz, 2008a; 2008b).

Metinde dipnot uygulaması, ilgili sayfa altında metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10” karakteriyle verilmelidir.

Kaynakçada, örnek çalışmalar için uyulması gereken genel kurallar aşağıdaki PDF dosyada gösterilmiştir. 

Makalenin yazımı ve atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla alfabetik olarak "kaynakça" başlığı altında gösterilmelidir.

Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazara aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme sürecine” sokmadan “reddetme” hakkı bulunmaktadır.


Makale yazım kuralları ve yayın ilkeleri

 tam metin
   
                                

 
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası

English