Cilt:9 Sayı:4 Yıl: 01 Ekim-31 Aralık 2007
İçindekiler  


1. Ahmet AKDENİZ, Doğan Kubilay NİZAM, Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kapasite Kullanım Oranlarının Sıralı Logistik Regreasyon Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.1-14.

PDF TAM METİN


2. Alper DEĞER, Adem ANBAR, Küresel Isınmanın Dünya Ekonomisine ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.15-54.

PDF TAM METİN3. Ercan BALDEMİR, Ozan BAHAR, Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.55-66.

PDF TAM METİN4. Cuma ÇATALOLUK, Borç Krizi ile Mücadelede Kamu ve Özel Kesimin Rolü, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.67-86.

PDF TAM METİN5. Özlem İpekgil DOĞAN,  Ilım ÖZPEKİN, Üretim Yönetiminde Kritik Bir Karar: Satın Al Yada Üret Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.87-119.

PDF TAM METİN6. Soner ESMER, Okan TUNA, Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.120-134.

PDF TAM METİN7. Nilüfer KOÇAK,
ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulama Sürecinde Temel Adımlar
, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.135-159.

PDF TAM METİN8. Kazım KÖROĞLU, Fon ve Nakit Akım Tablolarının Düzenlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Zorunlu Modüler Doğru Yapma (ZMDY) Modeli Önerisi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.160-176.

PDF TAM METİN9. Özkan TÜTÜNCÜ, Güzin SAVRAN, Etik İklim ve Tükenmişlik Sendromunun Kalite Yönetim Sistemi Üzerine Etkileri: Bir Laboratuvar Araştırması, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.177-218.

PDF TAM METİN10. Kamil YAĞCI, Oğuz TÜRKAY, Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Okulda ve Turizm Sektöründe "Öğrenme"lerinin Sektörden Ayrılma Eğilimlerine Etkisi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.219-246.

PDF TAM METİN11. Özgür YANARDAĞ, Bora SÜSLÜ, Teknolojik Yeniliklerin Araçları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.247-268.
PDF TAM METİN12. Murat ÇETİN, Bölgesel Üretim Sistemleri: Endojen Kalkınma Odaklı Bir Değerlendirme, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.269-287.

PDF TAM METİN13. Burçak Müge VURAL, Impact of Institutional Coherence on Macroeconomic Efficiency, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.288-306.

PDF TAM METİN


14. Gülperi SERT, Özgürlük ve Barışa Çağrı Stefan Zweig ve Eseri "Dünün Dünyası
Üzerine" DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.307-326.

PDF TAM METİN15. Mustafa KALKAN, A Critical Approach to Debates on The Primary Functions of Higher Education: An Exclusive Focus on Maritime Education and Training (MET), DEÜ SBE Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, s.269-287.

PDF TAM METİN


Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası