Cilt:7 Sayı:3 Yıl: 01 Temmuz -30 Eylül 2007
İçindekiler  


1. Naci DOĞAN, Anayasal Düzenleme, Demokrasi ve İnsan Hakları Uygulamalarında Sistem Yozlaşması, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.1-29.

PDF TAM METİN

2. Gül Gökay EMEL, Çağatan TAŞKIN, Arif TOK, Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı: Birliktelik Kuralı Madenciliği, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.30-59.

PDF TAM METİN


3. Mehmet KARA, Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’deki Sınır Ticaretinin Değerlendirilmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.60-79.
PDF TAM METİN


4. Halil SAVAŞ, Mevhibe AY, Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.80-98.
PDF TAM METİN

5. Dilek SEYMEN, Dış Ticaret-Çevre İlişkilerinin Dengelenmesi: Sürdürülebilir Ticaret, Teori ve Türkiye Değerlendirmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.99-127.

PDF TAM METİN

6. Serap ÖZEN, Turgay UZUN, İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün ve Ailenin Rolü: Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.128-147.

PDF TAM METİN

7. Uysal YENİPINAR, Otel İşletmelerinde Ücretlendirme: İzmir İli 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Analiz, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.148-176.
PDF TAM METİN

8. Yusuf YILMAZ, Yıldırım YILMAZ, Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.177-199.

PDF TAM METİN

9. Soner ESMER, Murat YILMAZEL, Ali Rıza FİRUZAN, Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.200-224.
PDF TAM METİN

10. Hüseyin GÜL, Güven ŞEKER, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Ve Bir Model Analizi,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.225-241.

PDF TAM METİN

11. Mustafa KALKAN, Hakkı KİŞİ, Akademik Öğrenimin Özellikleri: Beklenen Değişimlerde “Probleme Dayalı Öğrenme” Yönteminin Katkıları, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.242-251.

PDF TAM METİN

12. Deniz KIZILSÜMER, Uluslararası Boğazlardan Geçiş Rejimleri,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.252-267.

PDF TAM METİN

13. Mustafa TANYERİ, Aytekin FIRAT, Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.268-279.

PDF TAM METİN

14. Hikmet YAVAŞ, Türkiye’de Doğal Afetlerin Merkez-Yerel İlişkiler Açısından Yönetim Sorunları,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.280-301.

PDF TAM METİN
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası