Cilt:4   Sayı:2 Yıl: 01 Nisan-30 Haziran 2002
İçindekiler  

1. Özlem İPEKGİL DOĞAN & Mehmet MARANGOZ, Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN


2. Hamdi EMEÇ, Ege Bölgesi Tüketim Harcamaları İçin Sıralı Logit Tahminleri ve Senaryo Sonuçları, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN

3. Haluk EGELİ, Mali Açıkların Ölçümüne Yönelik Bazı Gözlemler ve Bu Konuda Geliştirilmiş Alternatif Açık Ölçüleri, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN

4. Ali Nazım SÖZER, Özkan TÜTÜNCÜ, Özlem İpekgil DOĞAN, Ufuk GENCEL, Hüseyin GÜL, Gökhan TENİKLER, Deniz TARLAN, Mehmet AKSARAYLI, Dilek ESER, Barış SEÇER, Kamil YAĞCI, Mert TOPAYAN, Nevzat DEVEBAKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN

5. Ayşe GÜNAY & Ahmet ÖZEN, Avrupa Birliği'nde Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Maastricht Kriterlerinin Anayasal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.


PDF TAM METİN


6. Hüseyin Ali SADRULEŞRAFİ, 3201 Sayılı Kanunun Kapsamında Yabancı Devletlerde Çalışan Türk Vatandaşlarının Ülkeye Kesin Dönüşlerinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Hakkından Yararlanmaları, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN

7. Coşkun SARAÇ, Vazife Malullüğü Kavramı, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN


8. Suat UĞUR, Sosyal Güvenliğimizdeki Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, s.

PDF TAM METİN
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası