DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Cilt 3      Sayı 4    01 Ekim–31 Aralık 2001
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİSİ İLİŞKİLERİ
ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
İŞSİZLİĞİN PSİKO-SOSYAL BOYUTU ve
ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN
DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Handan KUMAŞ

Özet ve İçindekiler

Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası
 
Cilt:8 Sayı:2 Yıl: 01 Nisan -30 Haziran 2006