Cilt:10 Sayı:4 Yıl: 01 Ekim-31 Aralık 2008


İçindekiler  


1. H. Ahmet AKDENİZ, Doğan Kubilay NİZAM, Türkiye'de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kategorize Edilen Kapasitelerinin Sıralı Logistik Regreasyon Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.1-18.

PDF TAM METİN2. Hande SEZER, Ömür Y. SAATÇİOĞLU, Düzenli Hat Deniz Taşımacılığında Nakliye Müteahhidinin Gemi Operatörü Seçiminde Çok Kriterli Karar Destek Yaklaşımı, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.19-46.

 PDF TAM METİN3. Mehmet ali YAVUZ, Meliha R. ŞİMŞEK, Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Eytişimsel İncelenmesi, üzenli Hat Deniz Taşımacılığında Nakliye Müteahhidinin Gemi Operatörü Seçiminde Çok Kriterli Karar Destek Yaklaşımı, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.47-64.

 PDF TAM METİN4. Olca SÜRGEVİL, Gülay BUDAK, İşletmelerin Farklılıklarının Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.65-96.

 PDF TAM METİN5. Ozan BAHAR, Ercan BALDEMİR, Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği,  DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.97-111.

 PDF TAM METİN6. Soner ESMER, İzmir Alsancak  Limanı Yük Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.4, s.113-125.

 PDF TAM METİN
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası

English