Cilt:10 Sayı:2 Yıl: 01 Nisan-30 Haziran 2008
İçindekiler       


1. Ahmet AKDENİZ, Önder Tavukçuluk-Ömür Piliç İşletmesinde Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.1-28.

PDF TAM METİN2. Avşar KURGUN, Ali ÖZDEMİR, Hülya KURGUN, Zeynel BAKICI, Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.29-54.

PDF TAM METİN


3. Barış ÇETİN, Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlilik İnançlarına Etkisi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.55-71.

PDF TAM METİN4. Cuma ÇATALOLUK, Batı Toplumlarında Toplumsal Yapı Değişimleri ve Bütçe Hakkının Gelişimi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.72-94.

PDF TAM METİN


5. Ethem DUYGULU, Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.95-120.

PDF TAM METİN6. Selçuk NAS, Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Yönelik Nitel Bir Araştırma, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.121-151.

PDF TAM METİN


7. Habil GÖKMEN, Risk Yönetim Aracı Olarak Vadeli İşlem Sözleşmelerinin KOBİ'ler Açısından Önemi: İzmir Vadeli Vadeli İşlemler Borsası (VOB) Örneği, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.152-168.

PDF TAM METİN8. Özkan TÜTÜNCÜ, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ile İş Yaşamı Kalitesi arasındaki İlişki, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.169-199.

PDF TAM METİN


9. Uğur BATI, Hayatın Arka Sokakları: Seks İşçilerine Karşı Toplumsal Şiddet, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, s.200-230.

PDF TAM METİN
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası

English