Cilt:10 Sayı:1 Yıl: 01 Ocak-31 Mart 2008
İçindekiler        


1. Tijen Dündar SEZER, Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine  Bir İnceleme, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.1-58.
PDF TAM METİN


2. Fatih ÇEMREK, Zeynep FİLİZ, Tüketici Memnuniyeti Analizi ve Gıda (Fast-Food) Sektöründe Bir Uygulama, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.59-84.
 PDF TAM METİN

3. Gülperi SERT, Truva'dan Yükselen Çığlık ve Crista Wolf'un Kassandra Adlı Öyküsü, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.85-108.

PDF TAM METİN
 

4. Aypar T. USLU, Mehmet MARANGOZ, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik bir Araştırma, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, s.109-137.

PDF TAM METİN

5. Meral Sungurtekin ÖZKAN,
Ödeme Güçlüğüne Düşmüş İşveren Karşısında İşçi Hak ve Çıkarlarının Korunması Konusunda Türk Hukukunda Geçerli Olan Sistemin Uluslararası Normlara Uygunluğu Meselesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.138-168.

PDF TAM METİN


6. Mustafa KALKAN, Yusuf ZORBA, Probleme Dayalı Tartışma Oturumlarının Bilişsel, Duyusal ve Bedensel Becerileri Geliştirmede Kullanılması: Bir Yüksek Denizcilik eğitim kurumunda alan Çalışması, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.169-181.

PDF TAM METİN

7. Ömer AYTAÇ, Sülayman İLHAN, Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni: Belirsizlik, Sömürü ve Ahlaki Kriz, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.182-210.

PDF TAM METİN


8. Serkan Yılmaz KANDIR, Erdinç KARADENİZ, Mehmet ÖZMEN, Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.211-237.

PDF TAM METİN


9. Soner ESMER, Performance Measurements of Container Terminal Operations, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.238-255.

PDF TAM METİN


10. Banu ARTEK, Gül BAYRAKTAROĞLU, Müşterilerin Bireyselleştirilmiş Hazır Giyim Ürünlere Karşı Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.256-289.

PDF TAM METİN


11. Koray KAYALIDERE, Hüseyin AKTAŞ, Alternatif Portföy Seçim Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması (İMKB Örneği), DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.290-312.

PDF TAM METİN


12. Ayten AKATAY, Şebnem ASLAN, Yeşil Yönetim ve İşletmeleri ISO 14001 Sertifikası Almaya Yönelten Faktörler, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, s.313-339.

PDF TAM METİN
Ana Sayfa

Dergi Hakkında

Son Sayı

Editörlük ve Yayın Komisyonu

Yayın Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri/Yazarlara Bilgi

Arşiv

İletişim


Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfası

English